fbpx

TERMENI SI CONDITII
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

REZERVĂRI EVENIMENTE OXYA

Dorința noastră este să vă oferim cele mai bune servicii pentru o experiență cât mai plăcută în locația OXYA. Pentru ca acest lucru să fie posibil, vă rugăm să țineți cont de regulile noastre.

Condiții generale:

Clienții noști vor avea acces în locație doar pe bază de rezervare online pe site-ul nostru, www.oxya.ro, conectat, pentru efectuarea de plăți, în siguranță, la platforma www.euplatesc.ro .

Prin utilizarea site-ului www.oxya.ro, vă exprimați consimțământul și vă obligați în mod expres și neechivoc să respectați mențiunile cuprinse în acest document, având implicit obligația de a respecta regulamentul stabilit de organizator pentru buna desfășurare a evenimentelor în locație.

Orice neclarități, întrebări, cerințe vor putea fi adresate prin transmiterea unui e-mail la adresa rsvp@oxya.ro.

Politica OXYA și prețurile practicate pot fi modificate fără notificări prealabile. Eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința Clienților odată cu intrarea lor în vigoare.

Notă: Pentru motive justificate, OXYA își rezervă dreptul de a selecționa clientela și dreptul de a restricționa accesul oricăror persoane în cadrul evenimentelor organizate în locație, inclusiv prin restricționarea posibilității de rezervare online, în cazul în care se va considera că, în baza conduitei sau a activității persoanei în cauză, acțiunile acestuia ar prejudicia în vreun fel OXYA.

Motivele ce duc la restricționarea accesului țin exclusiv de conduita necorespunzătoare a clientului și nu reprezintă o discriminare pe criterii de vârstă, de avere, de convingeri politice, de naționalitate, de rasă, de sex, de religie, de orientare sexuală etc.

Efectuarea unei rezervări:

O rezervare online în cadrul evenimentelor organizate de OXYA presupune:

 • alegerea evenimentului și a serviciilor incluse (Regular sau VIP);
 • introducerea datelor personale, necesare în vederea operării rezervării;
 • rezumatul rezervării, verificarea finală, acceptarea termenilor și condițiilor, transmiterea comenzii de rezervare;
 • blocarea sumei (garanție) de pe cardul dvs., prin platforma euplatesc.ro, reprezentând contravaloarea serviciilor de refined dinner și show seating (alocarea show seating-urilor se face de personalul OXYA);
 • confirmarea rezervării (rezervările sunt considerate certe exclusiv în momentul confirmării lor de către personalul OXYA);
 • toate comenzile rezervate online – sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate de către utilizator, decât în condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului protocol.

Notă: Clienților nu le este permis să își substituie terțe persoane prin vânzarea sau înstrăinarea cu orice titlu a rezervărilor efectuate în scopul obținerii de avantaje materiale sau orice alt scop de natură să prejudicieze OXYA. OXYA poate refuza participarea deținătorilor de astfel de rezervări sau poate evacua deținătorii unor asemenea rezervări din locație.

Plăți:

Plățile aferente serviciilor accesate prin rezervarea procesata de client vor fi efectuate online, prin platforma www.euplatesc.ro. Datele cardului de plată utilizat de catre client nu vor fi stocate de OXYA.

OXYA nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun cost suplimentar suportat de Client, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele de conversie valutară, comisioane plăți, comisioane încasări, aplicate de banca emitentă a cardului.

OXYA nu va proceda la confirmarea rezervării/ va putea anula rezervarea fără nicio obligație ulterioară față de Client în cazul:

 • Neacceptării de către banca emitentă a cardului Clientului a tranzacției;
 • Invalidarea tranzacției;
 • Indicarea unor date de către Client incomplete și/sau incorecte;
 • Fraudă și alte motive prevăzute de lege.

OXYA nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților. OXYA nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din sau în legătură cu acest serviciu. În mod expres, Utilizatorii site-ului oxya.ro sunt de acord să exonereze de răspundere OXYA și reprezentanții săi pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Anularea rezervărilor confirmate de OXYA:

Rezervarea confirmată de OXYA va putea fi anulată, prin apel telefonic la numărul +40 723 226 266, în următoarele condiții:

 • Cu minim 2 zile înainte de eveniment, gratuit, prin returnarea/deblocarea sumei constituită cu titlu de garanție în termen de 3-5 zile lucrătoare;
 • Cu o zi înainte de eveniment, prin plata a 50% din valoarea sumei constituită cu titlu de garanție, returnarea/deblocarea diferenței urmand a fi efectuată în termen de 3-5 zile lucrătoare;
 • În ziua evenimentului; în acest caz suma constituită/blocată cu titlu de garanție (reprezentând valoarea pachetului ales) va fi reținută integral.OXYA by BAMBOO organizeaza cele mai în vogă evenimente entertainment din Sud-Estul Europei și chiar din lume, oferind clienților noști servicii la cele mai ridicate standarde.

În acest sens, clienții sunt rugați să respecte întocmai recomandările noastre privind ținuta în cadrul evenimentelor și să manifeste un comportament adecvat, pentru preîntâmpinarea oricăror neplăceri și situații ce ar putea prejudicia imaginea OXYA și totodata a celorlalti clienți care beneficiaza de serviciile noastre.

Atragem atenția că orice prejudiciu material/moral cauzat OXYA va fi suportat integral de persoana culpabilă. OXYA nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru comportamentul Clienților și nu va putea fi trasă la răspundere pentru nicio faptă săvârșită de aceștia.

OXYA își rezervă dreptul să oprească evenimentul în curs de desfășurare în cazul în care există suspiciuni rezonabile că vor fi desfășurate activități ilicite de Clienți (consum de substanțe interzise, activități infracționale și orice alte asemenea).

Clienților le este interzis accesul în locație cu explozivii și substanțe incendiare, focuri de artificii, obiecte pirotehnice, arme albe și arme de foc, substanțe chimice și toxice, substanțe interzise și orice alte asemenea capabile să provoace vătămări grave ori să reprezinte o amenințare pentru siguranța și sănătatea persoanelor, precum și siguranța bunurilor și a locației.

Comportamentul Clienților ce provocă disconfort, neplăceri, pagube sau vătămări altor Clienți, personalului angajat al OXYA, locației, dă dreptul reprezentanților OXYA să solicite retragerea Clientului din cadrul locației și excluderea sa pe viitor din cadrul evenimentelor ce vor fi organizate ulterior. 

OXYA nu își asumă raspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta locației.

Ne rezervam dreptul de a debita cardul de debit/credit al Clienților noștri, independent de voința acestora, în următoarele cazuri:

 • Clientul pleacă fără a-și achita nota de plată;
 • Când se demonstrează, fără niciun dubiu, că a produs pagube materiale în incinta locației;
 • Când se demonstrează, fără niciun dubiu, plecarea Clientului cu obiecte care nu îi aparțin și pe care nu le-a achitat;
 • Clientul nu a anulat rezervarea în termenul stabilit conform politicii de anulare.

Modificarea termenilor și condițiilor:

OXYA are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo formalitate față de Clienți. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Clienți prin simpla utilizare sau accesare a rezervărilor.

Legea aplicabilă:

Drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul document precum și efectele juridice pe care le produce vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentul document va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanțele competente aflate pe raza municipiului București.

Politica de confidențialitate:

Asigurăm confidențialitatea datelor personale ale fiecărei persoane care vizitează sau care se înregistrează pe site-ul www.oxya.ro  și care utilizează serviciile pe care le punem la dispoziție.

Dacă aveți orice fel de întrebări legate de această Politică de Confidențialitate sau dacă doriți  să vă exercitați drepturile prevăzute în această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la: rsvp@oxya.ro

Modul în care obținem datele dvs. cu caracter personal sunt: în mod direct de la dvs., personal sau prin intermediul site-ului nostru, sau atunci când cineva ne contactează în numele dvs..

Scopul nostru principal atunci când colectăm date cu caracter personal despre dvs. este:

 • să verificăm identitatea și vârsta dvs.;
 • să vă oferim serviciile noastre și să ne ocupăm de solicitările pe care le formulați;
 • să ne conformăm legislației aplicabile, unui ordin judecătoresc, unei alte proceduri judiciare sau cerințelor unei autorități de reglementare;
 • să punem în aplicare contractele pe care le-am încheiat cu dvs.;
 • să protejăm drepturile, proprietatea și siguranța noastră, dar și a unor terțe părți, inclusiv ale altor clienți sau utilizatori ai site-ului;
 • să vă oferim asistență în ceea ce privește furnizarea serviciilor noastre;
 • să le utilizăm în cazurile în care acest lucru este impus sau permis de lege.

În mod particular, utilizăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Aducerea la îndeplinire a serviciilor și produselor oferite

Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal pe care dvs. în mod voluntar ni le-ați transmis în timpul utilizării de către dvs. a site-ului și/sau a serviciilor noastre. Utilizăm detaliile de contact și de plată care ne-au fost transmise pentru a furniza produsele și serviciile care au fost comandate de pe site-ul nostru sau în locație. Vom folosi informațiile de contact pentru a vă transmite comunicări privind serviciile în legătură cu aceste . Aceasta include achiziționarea de servicii și produse, participarea dvs. la evenimente organizate de noi, rezervările dvs. de grup și operarea de restituiri.

Metode de plata:

Dacă doriți să efectuați rezervări în cadrul evenimentelor organizate de OXYA, va trebui să ne furnizați numele, detaliile cardului de plată și adresa de e-mail. Aceste plăți vor fi procesate de furnizorii noștri de plăți și nu de catre OXYA. Apăsând click pentru continuarea plății, luați cunoștință și sunteți de acord că: (i) veți părăsi Site-ul nostru și vă vom transfera pe site-ul furnizorului de plăți; (ii) toate datele cu caracter personal introduse de către dvs. pe site-ul furnizorului de plăți vor face obiectul politicii de confidențialitate al acelui furnizor. Este posibil să primim detalii privind plata de la furnizorii de plăți, cum ar fi numele dvs. complet, adresa de e-mail și unele cifre ale numărului cardului folosit pentru plată (sau al contului folosit pentru plată). Aceste informații ne pot ajuta să conectăm plata dvs. cu rezervarea dvs. pe site-ul nostru și, de asemenea, toate aceste coordonate să fie utilizate pentru a rambursa efectiv plata în cazul anulării rezervării.

Este în interesul nostru legitim să vă folosim datele cu caracter personal astfel încât să vă asiguram cel mai bun serviciu de relații cu clienții.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal se stabilește în funcție de scopul pentru care sunt necesare. Pot fi stabilite perioade mai mari de păstrare, până la 10 ani, în conformitate cu cerințele legale în materie fiscală pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau apărarea interesului legitim al OXYA.

Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal:

Asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați și vom lua măsuri de prevenție rezonabile pentru a vă proteja datele de pierderi, utilizări incorecte sau modificări. 

Toți angajații noștri care au acces și care sunt implicați în prelucrarea datelor cu caracter personal sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor utilizatorilor serviciilor noastre.

Aveți acces la datele dvs. cu caracter personal pe cale le deținem și aveți drepturi cu privire la acestea.

Aveți următoarele drepturi privind datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

Dreptul la informare:

Aveți dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către OXYA, conform celor descrise în prezentul document.

Dreptul la acces:

Dacă ne solicitați, vă vom confirma dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, și, în caz afirmativ, vă vom oferi o copie a acestor date cu caracter personal.

Dreptul la rectificare:

Dacă datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să le rectificați.

Dreptul la ștergere:

Ne puteți solicita să ștergem sau să eliminăm datele dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; a fost retras consimțământul și nu mai există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; în cazul în care au fost prelucrate ilegal sau este necesar a fi șterse pentru respectarea unei obligații legale. 

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării:

Puteți solicita să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi cazul în care contestați corectitudinea acestor date cu caracter personal sau cazul în care v-ați exercitat dreptul la opoziție privind la prelucrarea lor. Totuși, acest lucru nu ne va împiedica să stocăm datele dvs. cu caracter personal, în interes legitim conform normelor legale în vigoare.

Dreptul la portabilitatea datelor:

Ne puteți solicita, în anumite circumstanțe, datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat (într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat) și să le reutilizați în altă parte sau să ne cereți să le transferăm către un terț la alegerea dvs..

Dreptul la opoziție:

Ne puteți solicita să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în orice moment și vom proceda în acest sens cu excepția cazului când avem nevoie de datele tale pentru a face față revendicărilor legale sau avem temeiuri legitime întemeiate care prevalează asupra drepturilor dvs. .

 În cazul prelucrării datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, manifestarea dreptului de opoziție va avea efect imediat și nu va fi necesară nicio justificare.

Atunci când temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este consimțământul, opoziția dvs. la prelucrare va fi echivalentă cu retragerea consimțământului dvs. exprimat pentru acest scop.

Drepturile în legătură cu procesul decizional automatizat și crearea de profiluri:

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care produce efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, cu excepția cazului în care această creare de profiluri este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat între OXYA și dvs.

Dreptul de vă retrage consimțământul:

Dacă ne bazăm pe consimțământul dvs. (sau consimțământul explicit) ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment.

Vă puteți exercita aceste drepturi contactând-ne folosind datele de contact menționate: rsvp@oxya.ro sau la numărul de telefon +40723226266 .

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

Puteți face o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care apreciați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost prelucrate conform prevederilor legale.

Puteți găsi mai multe detalii despre cum să faceți acest lucru pe site-ul autorității la www.dataprotection.ro sau apelând linia lor telefonică de asistență 031 805 9211.

Modificări la această Politică De Confidențialitate:

Politică de Confidențialitate va fi actualizata în permanență pentru a arata orice modificare pe care o aducem modului în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal. Totodată, este posibil să efectuăm modificări pentru a respecta cerințele impuse de legislația și de celelalte reglementări din materia protecției datelor cu caracter personal.

Vă recomandăm să consultați periodic această Politică de Confidențialitate pentru a fi informat cu privire la modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal.